Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie en objectgegevens zijn slechts indicatief en informatief bedoeld. Het is niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website. Het is bezoekers van deze site ook niet toegestaan de weergegeven informatie aan te wenden voor eigen gebruik dan wel als informatiebron voor derden.

GB4All zal elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van informatie, waarvoor geen schriftelijke goedkeuring door GB4All is verleend, verhalen op degene die zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van de informatie.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die GB4All aan haar website besteedt, geeft zij geen garanties op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekeningen en informatie op deze website.

 
Fotografie: GB4All, VOLT Rijssen, Ruimte voor de Waal / gemeente Nijmegen, Perscentrum Wonen